Презентација на mCOBISS

На почетниот екран апликацијата ви ги нуди сите информации за одделни членства во библиотеките. Најгоре има три опции за пребарување, скенирање на код, основно и изборно пребарување (стрелка кон десно). Во долниот дел на апликацијата, освен на почетниот екран, може да изберете и приказ на сигналните известувања, Мојата полица, инфо за библиотеките и поставувања.

Притиснете СТАРТ за приказ.
Снимките се прикажуваат само на поголеми екрани, а на мобилните уреди се гледаат само екрански слики.

Nazaj Naprej